» Strona główna » Technologie » Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM)

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) 

Rozwiązania BPM służą do automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi. Po odpowiednim wymodelowaniu struktury procesu system dba o jego prawidłową realizację.

jBPM jest implementacją założeń BPM stworzoną przez grupę JBoss. Dzięki dobrej integracji z innymi produktami JBoss ( Seam i Application Server) jBPM łatwo jest wdrożyć w już istniejących aplikacjach.

Bardziej wymagającym klientom korporacyjnym oferujemy wdrożenia systemu Adobe LiveCycle ES, integrującego procesy biznesowe z przepływami dokumentów (np. poprzez interaktywne formularze PDF).

Dlaczego mogę potrzebować rozwiązań BPM:

  • Skomplikowane wieloetapowe, rozciągnięte w czase procesy biznesowe
  • Złożone zależności między procesami
  • Zapotrzebowanie kontroli i rozbudowanego raportowania w trakcie

Dlaczego rozwiązania BPM są mi niepotrzebne:

  • Brak sformalizowanych procedur
  • Duża ilość trywialnych i powtarzających się procesów
  • Niewielka skala działalności

Strefa klienta

Synapsis.CMS